Error get alias
Site-ul folosește cookie-uri, acestea ajută la ca munca cu clientul să fie mai precisă și plăcută.
Condiții de utilizare a datelor cu caracter personal

Politica de confidențialitate

Utilizatorul își dă consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (denumit în continuare „Consimțământ”) în mod liber, prin voința sa și în propriul interes.

Consimțământul poate fi dat de către Utilizator sau reprezentantul acestuia sub orice formă care permite confirmarea faptului primirii acestuia, dacă legea nu prevede altfel.

Inclusiv, dar fără a se limita la, Consimțământul poate fi dat:

La semnarea între Utilizator și Operator a contractelor de prestare a serviciilor și a altor documente;
Prin confirmarea explicită a Consimțământului pe site-urile Operatorului atunci când Utilizatorul acceptă contracte de ofertă, acorduri de utilizare, completarea formularelor de înregistrare, formulare de abonare etc.

Operatorul nu colectează și nu prelucrează categorii speciale de date cu caracter personal, a căror prelucrare, conform legislației în vigoare, necesită acordul scris al Utilizatorului.

Prin acordarea Consimțământului, Utilizatorul este de acord cu:

prelucrarea datelor sale personale de către Operator în scopurile în conformitate cu secțiunea „Scopul prelucrării datelor cu caracter personal” din prezenta Politică;
atribuirea de către Operator a prelucrării datelor cu caracter personal către terți și transferul acestora în conformitate cu secțiunea „Confidențialitate și Securitate” din prezenta Politică.

Utilizatorul are dreptul de a-și retrage Consimțământul în orice moment, trimițând notificarea corespunzătoare către Operator în conformitate cu secțiunea „Gestionarea datelor sale personale de către Utilizator” din prezenta Politică.