Site-ul folosește cookie-uri, acestea ajută la ca munca cu clientul să fie mai precisă și plăcută.
Vizită la fața locului și măsurare
La "UDG-ENERGY" SRL suntem conștienți că fiecare proiect este unic și că măsurătorile precise sunt un pas esențial pentru obținerea unor rezultate optime. Echipa noastră de specialiști de înaltă calificare garantează acuratețea și profesionalismul în fiecare acțiune legată de vizite și măsurători la fața locului.
1.Vizită profesională la fața locului:
Inginerii noștri efectuează o vizită la locul proiectului pentru a se familiariza în detaliu cu zona și a înțelege caracteristicile amplasamentului.

2.Caracterizarea amplasamentului:
Analizăm topografia, expunerea la soare, umbrele și alți factori care pot afecta eficiența centralelor solare.

3.Pregătirea de date tehnice precise:
Furnizăm date tehnice detaliate care vor fi utilizate pentru proiectarea și instalarea ulterioară.

4.Abordare personalizată:
Fiecare amplasament este analizat individual, ținând cont de caracteristicile și nevoile unice ale clientului.

5.Consultanță profesională:
Oferim îndrumare și consiliere profesională cu privire la cele mai bune soluții pentru a vă îndeplini obiectivele.
Serviciu de comandă
Sondaje geodezice și geologice
La "UDG-ENERGY" SRL punem accent pe precizie și siguranță în fiecare etapă a proiectelor noastre. Studiile geodezice și geologice sunt etape esențiale pentru a asigura succesul lucrărilor de inginerie în domeniul energiei regenerabile și al construcțiilor.
1.Sondaje geodezice:
Efectuăm măsurători și marcaje geodezice pentru a determina cu exactitate coordonatele geografice ale amplasamentului și pentru a asigura amplasarea corectă a structurilor.

2.Sondaje geologice:
Efectuăm studii geologice, analizând straturile de sol și structura geologică a amplasamentului pentru a determina factorii care afectează stabilitatea și siguranța construcției.

3.Documentație tehnică:
Pregătim o documentație tehnică detaliată care include rezultatele sondajelor și recomandări pentru fazele ulterioare de proiectare și construcție.

4.Asigurarea sustenabilității proiectului:
Luăm în considerare caracteristicile geologice pentru a elabora strategii care să asigure durabilitatea și longevitatea proiectului.

5.Minimizarea riscurilor:

Analizăm datele geologice pentru a minimiza riscurile asociate construcției și pentru a preveni surprizele nedorite în timpul fazei operaționale.

Serviciu de comandă
Proiectarea unei centrale solare
La "UDG-ENERGY" SRL, furnizăm o gamă completă de servicii de proiectare a centralelor solare, cu un angajament față de calitate, inovație și durabilitate de mediu. Experiența noastră de peste 15 ani și abordarea profesională ne fac un partener de încredere în domeniul energiei regenerabile.
1. Expertiza profesională în domeniul energiei:
Inginerii noștri efectuează o analiză amănunțită a nevoilor energetice ale clientului, ținând cont de specificul amplasamentului și de condițiile climatice.

2.Amplasarea optimă a panourilor:
Optimizăm amplasarea panourilor solare, luând în considerare unghiurile de înclinare, orientarea și umbrele pentru a maximiza captarea energiei solare.

3.Utilizarea de componente de calitate:
"UDG-ENERGY" SRL utilizează componente certificate de la mărci de top, cum ar fi Swiss Solar, pentru a asigura durabilitatea și eficiența centralei solare.

4.Integrarea eficientă a invertorului:

Proiectăm sisteme prin integrarea invertoarelor de la Huawei și Sungrow pentru a asigura o conversie eficientă a energiei solare în energie electrică.

Serviciu de comandă
Proiectarea sistemelor inginerești și a iluminatului clădirilor
La "UDG-ENERGY" SRL creăm soluții inteligente și inovatoare pentru sisteme de inginerie și iluminat pentru clădiri, combinând funcționalitate, eficiență și sustenabilitate ecologică. Inginerii noștri profesioniști oferă o abordare integrată și avansată din punct de vedere tehnologic pentru fiecare proiect.
1.Alimentare electrică:
Proiectarea și implementarea unor sisteme eficiente de alimentare cu energie electrică pentru a asigura stabilitatea și fiabilitatea alimentării cu energie electrică a clădirii.

2.Alarme de securitate:
Integrarea unor sisteme de alarmă de securitate de ultimă generație care să asigure protecția împotriva accesului neautorizat și să îmbunătățească securitatea generală a instalației.

3.Sistem automat de alarmă de incendiu:
Proiectarea și instalarea de sisteme automate de alarmă de incendiu pentru detectarea și reacția în timp util la amenințările de incendiu.

4.Notificare și control al evacuării în caz de incendiu:
Proiectarea sistemelor de notificare și control al evacuării pentru un răspuns eficient în caz de urgență.

5.Control al accesului și contabilitate (ACS):
Integrarea sistemelor de control al accesului și de contabilitate pentru a asigura siguranța personalului și a vizitatorilor.

6.Supraveghere video:

Instalarea de sisteme de supraveghere video de ultimă generație pentru a asigura supravegherea și securitatea instalației.

Serviciu de comandă
Punerea în funcțiune a unei centrale solare
"UDG-ENERGY" SRL oferă un ciclu complet de servicii, inclusiv punerea în funcțiune a centralelor solare - o etapă importantă care completează procesul de creare a propriei surse de energie curată.
1.Pregătirea pentru punerea în funcțiune:
Verificarea și pregătirea echipamentelor pentru funcționare, inclusiv a invertoarelor, panourilor solare și a sistemelor de monitorizare.

2.Testarea și configurarea:
Testarea amănunțită a fiecărei componente a sistemului pentru a asigura o funcționare eficientă și o producție maximă de energie.

3.Conectarea la rețea:
Organizarea conectării centralei solare la rețea, inclusiv asigurarea legăturii cu companiile locale de furnizare a energiei electrice.

4.Punerea în funcțiune:
Punerea în funcțiune oficială a instalației după finalizarea cu succes a tuturor fazelor de testare și conectare.

5.Formarea personalului:
Furnizarea de cursuri de formare pentru personalul dvs. cu privire la modul de întreținere și monitorizare a centralei solare pentru a asigura buna funcționare.

6.Asistență tehnică:

Servicii postgaranție și asistență tehnică pentru a asigura fiabilitatea și eficiența pe termen lung a centralei dvs. solare.

Serviciu de comandă
Lucrări de instalare
"UDG-ENERGY" SRL oferă servicii de instalare de înaltă calificare, realizate la standarde înalte de siguranță și folosind echipamente certificate, inclusiv echipamente Hilti. Specialiștii noștri dețin autorizațiile și certificările necesare pentru lucrul cu aparate electrice și de înaltă tensiune, precum și o experiență vastă în sectorul energiei solare.
1.Echipamente Hilti certificate:
Utilizăm echipamente Hilti de înaltă calitate și certificate pentru a asigura o muncă de instalare fiabilă și sigură.

2.Personal calificat:
Angajații noștri au autorizații electrice și de înaltă tensiune și sunt instruiți în sectorul solar.

3.Certificări profesionale:
Profesioniștii noștri au certificări care le dovedesc competența în domeniul energiei solare și al siguranței la locul de muncă.

4.Abordare personalizată:
Fiecare proiect este tratat în mod individual, ținând cont de terenul și cerințele unice ale clientului.

5.Standarde înalte de siguranță:
Respectăm cu strictețe standardele înalte de siguranță în timpul lucrărilor de instalare pentru a asigura siguranța angajaților și a clienților noștri.

6.Asistență tehnică:

Oferim asistență tehnică și consiliere pe tot parcursul procesului de instalare și chiar și după finalizarea proiectului.

Serviciu de comandă
Întreținerea centralei electrice solare
"UDG-ENERGY" SRL nu numai că realizează centrale solare de cea mai bună calitate, dar oferă și servicii de întreținere de încredere, menite să mențină eficiența ridicată și longevitatea centralei dumneavoastră solare. Pentru clienții noștri valoroși oferim o ofertă unică - un an întreg de întreținere cadou.
1.Inspecții și teste regulate:
Inspecții și teste periodice ale echipamentelor, inclusiv ale panourilor solare, invertoarelor și sistemelor de monitorizare.

2.Prevenire și întreținere:
Întreținerea preventivă amănunțită a echipamentelor pentru a preveni eventualele probleme și a asigura o funcționare fără probleme.

3.Înlocuirea și modernizarea componentelor:
Înlocuirea sau modernizarea componentelor, după cum este necesar, pentru a îmbunătăți eficiența și longevitatea sistemului.

4.Monitorizarea performanței energetice:
Monitorizarea continuă a performanței energetice pentru a identifica eventualele probleme și a maximiza producția de energie.

5.Formarea personalului:
Furnizarea de instruire a personalului clientului cu privire la întreținerea și monitorizarea de bază a centralei solare.

6.Intervenție de urgență:
Răspuns rapid la orice problemă tehnică urmată de intervenție de urgență.

Avantajele întreținerii de la "UDG-ENERGY" SRL:
- Garanția funcționării fiabile și eficiente a centralei solare.
- Suportul unei echipe experimentate de ingineri și tehnicieni.

- Ofertă unică: un an de mentenanță în dar pentru clienții noștri.

Serviciu de comandă
Ștergerea prafului și spălarea panourilor solare
La "UDG-ENERGY" SRL înțelegem că curățenia panourilor solare este un element cheie pentru a maximiza eficiența centralei dumneavoastră solare. Oferim servicii profesionale de curățare a panourilor solare folosind echipamente avansate Karcher ISolar.
1.Echipament profesional Karcher (ISolar):
Utilizăm echipamente avansate Karcher ISolar, special concepute pentru a spăla eficient panourile solare fără a le deteriora suprafața.

2.Curățarea temeinică a prafului și a murdăriei:
Tehnicienii noștri experimentați curăță temeinic praful, murdăria și alți contaminanți care pot reduce performanța panourilor solare.

3.Siguranță și eficiență:
Ne asigurăm că procesul de curățare este sigur, prevenind deteriorarea panourilor, și garantăm o eficiență maximă după spălare.

4.Întreținere regulată:
Recomandăm proceduri regulate de curățare pentru a menține o eficiență constantă a panourilor solare.

5.Maximizarea performanței energetice:
Panourile solare curate asigură o absorbție maximă a luminii solare, ceea ce duce la creșterea performanței energetice.

Avantajele curățării cu "UDG-ENERGY" SRL:
- Folosirea echipamentului profesional Karcher ISolar pentru o curățare sigură și eficientă.
- Creșterea performanței energetice a centralei solare.

- Creșterea duratei de viață a panourilor solare și minimizarea pierderilor de eficiență.

Serviciu de comandă
Proiectare, instalare de protecție activă și pasivă împotriva trăsnetului
La "UDG-ENERGY" SRL acordăm prioritate siguranței, iar proiectarea și instalarea de protecție împotriva trăsnetului este parte integrantă a serviciilor noastre complete. Compania noastră este specializată în soluții eficiente pentru protecția activă și pasivă împotriva trăsnetului, garantând o protecție fiabilă pentru centralele dumneavoastră solare și alte instalații.
1. Inginerie profesională:
Inginerii noștri realizează o proiectare amănunțită a sistemului de protecție împotriva trăsnetului, ținând cont de teren și de cerințele clientului.

2.Instalarea protecției active împotriva trăsnetului:
Instalarea de sisteme avansate de protecție activă împotriva trăsnetelor, inclusiv paratrăsnete și paratrăsnete.

3.Protecție pasivă împotriva trăsnetelor:
Utilizarea unor metode de protecție pasivă, cum ar fi sistemele de împământare și structurile metalice care asigură devierea descărcărilor electrice departe de instalație.

4.Integrarea cu echipamentele electrice:
Asigurarea faptului că sistemul de protecție împotriva trăsnetului este integrat cu echipamentul electric pentru a minimiza riscurile de deteriorare cauzate de descărcările electrice.

5.Întreținerea:
Asigurarea întreținerii sistemului de protecție împotriva trăsnetului pentru a menține eficacitatea acestuia.

6.Conformitatea cu reglementările și standardele:
Respectăm cu strictețe reglementările și standardele de siguranță relevante pentru protecția împotriva trăsnetului.


Avantajele protecției la trăsnet cu "UDG-ENERGY" SRL:
- Echipă profesionistă de ingineri cu experiență în domeniul protecției împotriva trăsnetului.
- Utilizarea de tehnologii avansate pentru a asigura o protecție maximă.

- Abordare cuprinzătoare pentru asigurarea siguranței instalațiilor dumneavoastră.

Serviciu de comandă
UDG | Energy
furnizorul Dumneavoastră de încredere pentru instalații solare.
Costul serviciilor comunale continuă să crească vertiginos.
Este util să găsiți modalități de a economisi bani la facturile de energie.
Una dintre soluții este utilizarea energiei generate de centralele solare.
Aceasta este o oportunitate suplimentară de a nu mai plăti facturile de energie electrică.
UDG | Energy - rezultatul parteneriatului cu o companie internațională diversificată de dezvoltare cu ciclu complet Urban Development Group (UDG) (20+ ani de experiență pe piața moldovenească în nișa sistemelor de încălzire, instalații sanitare și de canalizare)
Instalare profesionala de centrale electrice la cheie
Reduceți costurile cu utilitățile
în producție sau în birou - instalați o centrală solară pentru a genera energie electrică.
Pentru autonomie deplină față de tarifele guvernamentale,
a crea energie electrică independent de rețeaua generală de alimentare cu energie electrică.
Suntem de încredere
Lasă-ți contactele

Și obține o prezentare detaliată a proiectului cu un calcul detaliat al economiilor de costuri la consumul de energie electrică.

Este gratis.

Făcând clic pe butonul „Obțineți prezentare”, vă confirmați consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Servicii
Despre companie
Moldova, Chișinău
str. Grigore Ureche, 14, mun. Chişinău, Republica Moldova
© 2022 UDG
Nu este o ofertă publică.
«URBAN DEVELOPMENT GROUP» S.R.L.
Romania, Bucuresti
E85 38A, Afumați 077010, România